ErasmusDays 2023

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa aj v tomto roku podieľa na koordinácií medzinárodnej iniciatívy #ErasmusDays na Slovensku. Slovensko sa do tejto aktivity zapojí v tomto roku už piatykrát.

Tohtoročné podujatie európskej iniciatívy #ErasmusDays sa uskutoční 9. – 14. októbra 2023. Na našej škole bolo realizovaných viacero projektov  v rámci programu Erasmus+. Posledným projektom bol projekt s názvom Traditional Sports for Integration and Equality in Europe, ktorý prebiehal v období 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023.

Projekt bol zameraný na:

  • výskum športovej praxe medzi tínedžermi v partnerských krajinách,
  • podporu ich zdravého životného štýlu,
  • uvedomenie si vplyvu pohybových aktivít na naše zdravie, telesné aj duševné, 
  • podporu dievčat v športovaní,
  • propagáciu tradičného športu ako prostriedku na ochranu kultúrneho dedičstva,
  • podporu európskej integrácie,
  • boj proti diskriminácii a rodovej nerovnosti.

Aj v tomto roku sa chceme pridať k školám na celom svete, ktoré počas  #ErasmusDays realizujú rôzne aktivity.

Zapojte sa do aktivít #ErasmusDays na Moyzeske  – 12. októbra 2023

  1. Súťaž v petangu pre žiakov I. a II. ročníka.

Každú triedu budú reprezentovať štvorčlenné tímy. Miesto konania: školský dvor – štvrtok (12. 10.) o 14.30.

  • Online kvíz – Traditional Sports for Integration and Equality in Europe

Kvíz bude zverejnený na EduPage 12. októbra. Víťaznou triedou sa stane trieda s najväčším priemerným počtom bodov na žiaka. Kvíz je možné vyplniť do 16. októbra (pondelok) do 14.00. Odpovede na kvízové otázky nájdete na stránke projektu https://www.erasmustraditionalsports.com/.

  • Vytvorte video Tell me…without telling me

Tento rok je tiež pripravená veľká výzva na sociálnych sieťach. Zdieľajte svoje zážitky originálnym spôsobom, a to natočením tzv. „Tell me…without telling me“ videa, ktoré predstaví Váš pohľad na program Erasmus+.

Viac informácií na https://www.erasmusplus.sk/iniciativy-a-sutaze/erasmus-days-2023