Deň Európy 2023

Dňa 5. mája 2023 sa študenti našej školy zapojení do programu Erasmus+ spoločne so zástupcami školského parlamentu zúčastnili osláv Dňa Európy, ktoré organizovala Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a mestom Košice.

Hlavným sloganom tohtoročného podujatia bola „Demokracia v praxi“, čím chceli organizátori poukázať na potrebu zdravej a prosperujúcej demokracie, v ktorej majú občania možnosť slobodne vyjadrovať svoje názory a vyjadrovať sa k svojej budúcnosti, zvlášť v dnešnom dynamickom spoločenskom období.

 Moderátorom programového bloku ako aj celého Dňa Európy bol Jano Gordulič, ktorý priblížil študentom aktivity Európskeho parlamentu. Pre študentov stredných škôl bola pripravená aj prednáška a diskusia o overovaní faktov na sociálnych sieťach. Fact-checker AFP Robert Barca v nej vysvetlil ako nepodliehať dezinformáciám, ako sa vyhnúť chybám pri zdieľaní online obsahu a ako vyvracať falošné správy

 V rámci aktivít navštívili študenti aj „Európsku dedinku“, kde mali možnosť dozvedieť sa zaujímavosti o činnosti Európskeho parlamentu a jeho partnerov, či zapojiť sa do sprievodných súťaží a aktivít.

Vyvrcholením programu bola diskusia o najnovších opatreniach EÚ v oblasti energetickej nezávislosti, ochrany životného prostredia, bezpečného internetu a obrany demokracie, na ktorej sa zúčastnili europoslanci Peter Pollák a Ivan Štefanec, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Andrej Stančík a Lucia Lieskovská z organizácie FAKESCAPE.