Informácia pre uchádzačov o štúdium

Pozvánky na I. a II. termín prijímacích skúšok boli dňa 17.4.2024 odoslané poštou. Prijímacie skúšky sa uskutočnia 2.5.20246.5.2024 v priestoroch našej školy.

Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

V prípade, že ste pozvánku neobdržali, kontaktujte sekretariát školy na t. čísle: 055/622 11 89