Výsledky prijímacích skúšok – diplomovaný rádiologický asistent (DRA)

UmiestnenieKód PSBody spoluBody BIOBody FYZKód
140676573423PP
240125422517PP
340342372116PP
440064352015PP
540940332013PP
640819311714PP
740514251312PP
840219241212PP
940542241311N5
1040221000N1
1140733000N1
1240737000N1

Vysvetlivky:

PP – Prijatý po prijímacom konaní
NM – neprijatý pre nedostatok miesta
N1 – neprítomný
N5 – neprijatý (neprospel)

Výsledky prijímacích skúšok – zubný technik (ZT)

UmiestnenieKód PSBody spoluBody BIOBody kreslenieBody modelovanieKód
13063873361819PP
23088166281919PP
33090765281918PP
43040465321518PP
53079064281719PP
63049062281717PP
73004061261718PP
8-93051258191920PP
8-93049158191920PP
103033558241816PP
113083055191818PP
123014854191817PP
133016453191816PP
143061153211517PP
153046552151819PP
163037252221515NM
173002652251314NM
183003551241017NM
193009650161717NM
203023750171716NM
213063250251015NM
22300364921199NM
233098548201216NM
243062348201315NM
253036847201116NM
263048746171316NM
273023444231110NM
283016943151117NM
293011040141016NM
30304973713915NM
31308520000N1
32307230000N1
33304860000N1

Vysvetlivky:

PP – Prijatý po prijímacom konaní
NM – neprijatý pre nedostatok miesta
N1 – neprítomný
N5 – neprijatý (neprospel)
REZERVA – Miesta rezervované pre uchádzačov/uchádzačky, ktorým bol udelený náhradný termín podľa § 66 ods. 9 školského zákona.

Vzťahy a hodnoty

Dňa 6. 6. 2022 sa uskutočnila na škole prednáška Vzťahy a hodnoty pre žiakov 1. ročníka. Prednášajúcim bol Mgr. Pavol Hudák, ktorý na túto tému prednáša po celom Slovensku. Počas 4 vyučovacích hodín pútavou formou a pomocou ilustrácií na tabuli objasňoval tému z mnohých aspektov. Prednášku vhodne oživil humornými slovnými vsuvkami. Zúčastnených chlapcov poveril rozdávaním obrázkov s bielou ružou všetkým prítomným dievčatám, čím chcel symbolicky vyjadriť hodnotu ženy. Na záver bol prednášajúci odmenený srdečným potleskom.

Tieto prednášky, ktoré učia študentov hodnotám, sú už na našej škole tradíciou. Z dôvodu pandémie sa v predchádzajúcich dvoch školských rokoch neuskutočnili, veríme však, že aj budúcoroční prváci zažijú atmosféru tejto hodnotnej prednášky.

Termíny prijímacích skúšok pre odbory ZT a DRA

Harmonogram prijímacích skúšok v odboroch zubný technikdiplomovaný rádiologický asistent:


Zubný technik (2-ročné PKŠ)

Termín PS: 23. 6. 2022 (štvrtok) o 8:00.

(2. termín sa uskutoční len v prípade nenaplnenia triedy v 1. termíne).

2. termín:  25. 8. 2022 (štvrtok) o 8:00.


Diplomovaný rádiologický asistent (3-ročné VOŠ)

Termín PS: 21. 6. 2022 (utorok) o 8:00.

(2. termín sa uskutoční len v prípade nenaplnenia triedy v 1. termíne).

2. termín: 25. 8. 2022 (štvrtok) o 8:00.

Majáles 2022

Dňa 19. 5. 2022 sa na pôde našej školy uskutočnil Majáles v štýle Retro freestyle párty. Žiaci (ale aj učitelia) mali možnosť ukázať retro kúsky svojho šatníka ale aj šatníka svojich (starých) rodičov. Na školskom dvore sa tancovalo na hity, ktoré hral náš dvorný školský DJ prof. Matto. Tam sme si v podvečer vypočuli aj koncert víťaza Košického zlatého pokladu 2016 Martina Brečka. Potešila nás aj pestrá tombola. V telocvični k zábave prispelo Karaoke a Just Dance. Svoje sily sme si dopĺňali v altánku, kde bolo pripravené bohaté pohostenie aj vďaka rodičovskej rade a našim žiakom. Veľké ďakujem patrí aj všetkým učiteľom, ktorí sa spolu so svojimi žiakmi zabávali na tejto výbornej školskej akcii. Veríme, že Majáles sa stane našou novou každoročnou tradíciou.

Biblická olympiáda

Každý rok sa žiaci našej školy, navštevujúci predmet náboženská výchova, zúčastňujú súťaže Biblická olympiáda. Predmetom súťaže sú vybrané knihy Starého a Nového zákona. Aj v tomto školskom roku žiaci absolvovali online triedne a školské kolá. Traja najlepší postúpili do dekanátneho (okresného) kola.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády uskutočnilo 23. 3. 2022 v online priestore prostredníctvom platformy Online Olympiády.sk. Našu školu reprezentovalo 3-členné družstvo v zložení Františka Terézia Lešková (I.FL), Anna Palenčárová (I.AV/OO)Žofia Kandaliková (I.ZL) a pod vedením Mgr. Evy Babecovej sa umiestnilo na 3. mieste. Víťazky získali diplom a ceny od Diecézneho katechetického úradu v Košiciach.

Víťazkám srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Kritériá pre PKŠ (ZT) a VOŠ (DRA)

Kritériá pre prijímanie uchádzačov denného štúdia do I. ročníka 2-ročného PKŠ (zubný technik) a do I. ročníka 3-ročného VOŠ (diplomovaný rádiologický asistent) na školský rok 2022/2023:

Prihlášky na štúdium je možné posielať do 31. mája 2022.


SOČ 2021/2022

Školské kolo SOČ

Školské kolo súťažnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnilo 3. marca 2022 v miestnosti č. 105. Do súťaže sa zapojilo spolu 8 žiakov, ktorí boli riešiteľmi 5 súťažných prác (2 práce žiakov  III.OO, 1 práca žiakov III.FL, 1 práca žiaka III.ZLA a 1 práca žiačky II.ZL). Všetky prezentované práce boli vypracované aj prezentované na vysokej úrovni.

Zoznam súťažných prác a vyhodnotenie v školskom kole:

Názov práceAutoriOdbor
1. miesto: Expozícia pesticídov a vznik neurodegeneratívnych ochorení  Samuel Výrostek (III.ZLA)  04 – Biológia
2. miesto: Suchá, zhrubnutá a praskajúca pokožkaMária Matošová (III.FL) Miroslava Mihalíková (III.FL)  06 – Zdravotníctvo a farmakológia
3. miesto: S astmou o astmeNatália Čurpeková (II.ZL)  06 – Zdravotníctvo a farmakológia
3. miesto: Farebné videnie a farbocitTamara Horňáková (III.OO) Vanesa Do Duc (III.OO)  02 – Fyzika
3.miesto: Ametmetropické okoMiriama Žáková (III.OO) Jana Chalachanová (III.OO)  02 – Fyzika

Ďakujeme všetkým riešiteľom prác SOČ za zapojenie sa do súťaže.

Víťazom školského kola srdečne blahoželáme!


Krajské kolo SOČ

Obvodné kolo SOČ sa neuskutočnilo, všetky práce priamo postúpili do krajského kola.Krajské kolo sa uskutočnilo 1. apríla 2022 online formou. Reprezentovalo nás všetkých 5 prác SOČ v troch súťažných odboroch.

V odbore 04 – Biológia získal krásne 1. miesto a postup do Celoštátneho kola:
Samuel Výrostek (III.ZLA): Expozícia pesticídov a vznik neurodegeneratívnych ochorení
Samuel uspel v silnej konkurencii spomedzi 13 prác.

V odbore 06 – Zdravotníctvo a farmakológia získali krásne 2. miesto a postup do Celoštátneho kola:
Mária Matošová (III.FL), Miroslava Mihalíková (III.FL): Suchá, zhrubnutá a praskajúca pokožka
Dievčatá uspeli v silnej konkurencii spomedzi 17 prác.

Všetkým súťažiacim v krajskom kole ďakujeme za reprezentáciu školy.

Samuelovi , Márii a Miroslave srdečne blahoželáme!


Celoštátne kolo SOČ

Celoštátne kolo SOČ sa uskutočnilo 26. – 29.apríla 2022 na SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb v Bardejove. Reprezentovali nás Samuel Výrostek z III.ZL a Mária Matošová a Miroslava Mihalíková z III.FL po úspešnom postupe z Krajského kola.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu v Celoštátnej prehliadke SOČ.