Kritériá pre PKŠ (ZT) a VOŠ (DRA)

Kritériá pre prijímanie uchádzačov denného štúdia do I. ročníka 2-ročného PKŠ (zubný technik) a do I. ročníka 3-ročného VOŠ (diplomovaný rádiologický asistent) na školský rok 2022/2023:

Prihlášky na štúdium je možné posielať do 31. mája 2022.


SOČ 2021/2022

Školské kolo SOČ

Školské kolo súťažnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnilo 3. marca 2022 v miestnosti č. 105. Do súťaže sa zapojilo spolu 8 žiakov, ktorí boli riešiteľmi 5 súťažných prác (2 práce žiakov  III.OO, 1 práca žiakov III.FL, 1 práca žiaka III.ZLA a 1 práca žiačky II.ZL). Všetky prezentované práce boli vypracované aj prezentované na vysokej úrovni.

Zoznam súťažných prác a vyhodnotenie v školskom kole:

Názov práceAutoriOdbor
1. miesto: Expozícia pesticídov a vznik neurodegeneratívnych ochorení  Samuel Výrostek (III.ZLA)  04 – Biológia
2. miesto: Suchá, zhrubnutá a praskajúca pokožkaMária Matošová (III.FL) Miroslava Mihalíková (III.FL)  06 – Zdravotníctvo a farmakológia
3. miesto: S astmou o astmeNatália Čurpeková (II.ZL)  06 – Zdravotníctvo a farmakológia
3. miesto: Farebné videnie a farbocitTamara Horňáková (III.OO) Vanesa Do Duc (III.OO)  02 – Fyzika
3.miesto: Ametmetropické okoMiriama Žáková (III.OO) Jana Chalachanová (III.OO)  02 – Fyzika

Ďakujeme všetkým riešiteľom prác SOČ za zapojenie sa do súťaže.

Víťazom školského kola srdečne blahoželáme!


Krajské kolo SOČ

Obvodné kolo SOČ sa neuskutočnilo, všetky práce priamo postúpili do krajského kola.Krajské kolo sa uskutočnilo 1. apríla 2022 online formou. Reprezentovalo nás všetkých 5 prác SOČ v troch súťažných odboroch.

V odbore 04 – Biológia získal krásne 1. miesto a postup do Celoštátneho kola:
Samuel Výrostek (III.ZLA): Expozícia pesticídov a vznik neurodegeneratívnych ochorení
Samuel uspel v silnej konkurencii spomedzi 13 prác.

V odbore 06 – Zdravotníctvo a farmakológia získali krásne 2. miesto a postup do Celoštátneho kola:
Mária Matošová (III.FL), Miroslava Mihalíková (III.FL): Suchá, zhrubnutá a praskajúca pokožka
Dievčatá uspeli v silnej konkurencii spomedzi 17 prác.

Všetkým súťažiacim v krajskom kole ďakujeme za reprezentáciu školy.

Samuelovi , Márii a Miroslave srdečne blahoželáme!


Celoštátne kolo SOČ

Celoštátne kolo SOČ sa uskutočnilo 26. – 29.apríla 2022 na SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb v Bardejove. Reprezentovali nás Samuel Výrostek z III.ZL a Mária Matošová a Miroslava Mihalíková z III.FL po úspešnom postupe z Krajského kola.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu v Celoštátnej prehliadke SOČ.

Autizmus a Downov syndróm

Pri príležitosti Dňa povedomia o autizme prebehli 13.4 a 20.4 pre žiakov 3. ročníka zaujímavé prednášky zamerané na autizmus a Downov syndróm. Pripravili si ich pre nás študentky zo spolku medikov pri UPJŠ v Košiciach. Dozvedeli sme sa mnoho nových a zaujímavých informácií, napríklad že modrá farba je farbou autizmu, ako sa správne správať k ľuďom s týmito ochoreniami, ako tieto ochorenia vznikajú a ako sa prejavujú. Obe prednášky boli podané veľmi zaujímavou a interaktívnou formou. S vysokoškoláčkami sme sa veľa rozprávali, diskutovali, pýtali sa otázky a počúvali ich príbehy z praxe, nakoľko ich mali mnoho. Uvedomili sme si, že aj s týmito ochoreniami sa dá viesť šťastný a zmysluplný život a že práve takíto ľudia si omnoho viac vážia cenu života a každého jedného dňa. O tom sme sa mohli presvedčiť na videu o 20 ročnej Miške, ktorá svojím úsmevom, cieľavedomosťou a chuťou do života potešila každého a určite sa stala inšpiráciou nie jedného človeka.

Oznam k prijímacím skúškam

Pozvánky na prijímacie skúšky boli expedované 22. apríla 2022, resp. 25. apríla 2022.

Rozpis prijímacích skúšok:

I. termín:

2. máj 20227:30Farmaceutický laborant
Zdravotnícky laborant
2. máj 202210:30Očný optik
Zubný asistent

II. termín:

9. máj 20227:30Farmaceutický laborant
Zdravotnícky laborant
9. máj 202210:30Očný optik
Zubný asistent

Zbierka pre Ukrajinu

Školský parlament v spolupráci s riaditeľkou školy zorganizoval zbierku sladkostí pre deti z Ukrajiny. V priebehu troch dní žiaci vyzbierali 433 kusov rôznych sladkostí, ktoré sme odovzdali do skladu humanitárnej pomoci nadácie KSK na Ostrovského ulici. Všetkým zúčastneným ďakujeme a v našej iniciatíve budeme ďalej pokračovať.

Kritériá pre 4-ročné denné štúdium

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka 4-ročného denného štúdia na školský rok 2022/2023:

Kritériá pre prijímacie skúšky 2022-2023 (formát *.pdf)

Príloha č.1 – Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka (formát *.docx)

Príloha č.2 – Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium (formát *.docx)

Tlačivá Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka a Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium sú súčasťou kritérií v prílohe.

Darujte 2% našej škole

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole,
  • skvalitnenie vybavenia školy.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako postupovať:

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€.

Stiahnite si a vyplňte   Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 2021, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.


Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3€ .

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno (názov): Združenie rodičov pri Strednej zdravotníckej škole v Košiciach
Sídlo: Moyzesova 17, 040 01 Košice
Právna forma: Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
IČO: 31265758

 Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno (názov): Združenie rodičov pri Strednej zdravotníckej škole v Košiciach
Sídlo: Moyzesova 17, 040 01 Košice
Právna forma: Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
IČO: 31265758

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme.

Školský semafor – aktualizované 25.2.2022

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

Súbory na stiahnutie:

Žiadame vyplniť prioritne elektronicky cez Edupage (cez počítač, resp. mobilnú aplikáciu).

Poznámka: Vyhlásenie môže vyplniť plnoletý žiak, resp. zákonný zástupca. Návod nájdete TU