Potvrdenie o návšteve školy

V aktuálnej situácii dávame do pozornosti elektronický spôsob získania potvrdenia o návšteve školy:

1. možnosť je cez stránku szske.edupage.org
Návod, ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy je k dispozícii adrese: help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

2. možnosť prostredníctvom stránky www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk
Na stránke potvrdeniaonavsteveskoly.sk je možné overiť, či osoba (žiak alebo študent do 26 rokov) je žiakom alebo študentom na niektorej slovenskej škole.

Postup získania potvrdenia prostredníctvom stránky www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk:

  • prvým krokom je zadanie rodného čísla žiaka bez lomky,
  • v pravej spodnej časti kliknúť na tlačidlo začať,
  • stiahnuť vygenerované potvrdenie do počítača,
  • stiahnuté potvrdenie je možné poslať emailom, resp. vytlačiť.

Poznámka:
Zatiaľ nemáme referencie o akceptácii uvedených potvrdeniach od jednotlivých organizácií a úradov. Preto Vás chceme poprosiť o spätnú väzbu, či Vám uvedené potvrdenie akceptovali, alebo trvali na klasickom papierovom s pečiatkou školy.

Triedny aktív pre rodičov žiakov I. ročníka

Vážení rodičia prvákov,
srdečne Vás pozývame na triedne aktívy ZRPŠ, ktoré sa ukutočnia 25.9.2020 v budove školy za dodržania protiepidemických opatrení (dezinfekcia rúk, odstup, rúško, meranie teploty). Podmienkou účasti na stretnutí je odovzdať triednemu učiteľovi čestné prehlásenie.

Časový rozpis triednych aktívov ZRPŠ:
I.AV/OO – 15:30
I.FL – 15:45
I.ZL – 16:00
I.ZuA – 16:00

Príloha č. 1: Čestné prehlásenie