Mini-veľtrh ALMA MATER 2024

„Študuj doma, Slovensko Ťa odmení“

Vo štvrtok 18. apríla 2024 v košickej Kunsthalle sa naši tretiaci – budúcoroční maturanti – zúčastnili výstavy slovenských vysokých škôl.
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pripravilo v mesiacoch február, marec a apríl unikátny projekt mini-veľtrhov vysokých škôl v každom krajskom meste v snahe prispieť k zníženiu odlivu mozgov zo Slovenska, zvýšiť povedomie o slovenských vysokých školách a taktiež predstaviť štipendijnú schému Študuj doma, Slovensko ťa odmení. Budúcoroční prváci budú môcť získať 9000 € (v niektorých prípadoch až 16 500 €).
Viac informácií o štipendiách bude postupne pribúdať na https://stipendia.portalvs.sk doma, Slovensko Ťa odmení“