Je OK nebyť OK – Pomoc existuje

V stredu 24.4.2024 žiaci I.OO navštívili za účelom psychologickej intervencie IP-čko-klubovňu v Káčku v Prešove. Stretli sa s tými, ktorí v ňom poskytujú krízovú intervenciu a pomoc v akútnych životných situáciách. Káčko je jednoducho miesto, v ktorom môžu ľudia dostať odbornú pomoc, zažiť záujem, prijatie a pripraviť sa na nový štart. Odborníci z IPčka sú vyškolení psychológovia a psychologičky, pripravení vypočuť si všetko, o čom chcú návštevníci Káčka anonymne a bezplatne hovoriť. Káčko je bezpečným miestom pre všetkých, ktorí sa doň rozhodnú vstúpiť.
Káčko slúži na individuálne a diskrétne psychologické krízové kontakty s ľuďmi, ktorí prežívajú krízu. K dispozícii je odborník a príjemný, bezpečný priestor na riešenie aktuálnych krízových duševných a životných ťažkostí.
Odborníci v Káčku poskytujú okamžitú, bezbariérovú a
nestigmatizujúcu prvú psychologickú pomoc, ktorá je založená na nízkoprahových princípoch s maximálnym akcentom na diskrétnosť a anonymitu.
Aj žiaci I.ZuA a II.ZL budú mať v rámci exkurzie možnosť spoznať prácu IP-čka.

Starostlivosť o mladú pleť – odborná prednáška

V rámci hodiny farmakológie, žiaci odboru farmaceutický laborant (III. a IV. ročník) absolvovali interaktívnu a informačne nasýtenú prednášku v podaní pracovníkov spoločnosti Dr. Max týkajúcu sa starostlivosti o mladú pleť. Nakoľko prednášajúca dermálna špecialistka zvolila pre stredoškolské publikum aktuálnu tému, ktorá trápi mnohých mladých ľudí, mala táto prednáška veľký úspech a študenti si z nej odniesli množstvo užitočných, cenných a dôležitých informácií a rád. Súčasťou prednášky bola aj názorné prevedenie diagnostiky pleti. Pre najaktívnejších boli pripravené odmeny vo forme vzoriek tých najkvalitnejších dermálnych (kozmetických) prípravkov z lekárne. Na záver dostali študenti našej školy možnosť prekonzultovať s manažérmi možnosti brigád alebo budúcej práce v lekárňach spoločnosti Dr. Max. Za túto akciu veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Farmaceuti pre farmaceutov: Dni pracovných príležitostí

Dňa 20.3.2024 sa žiaci triedy IV.FL zúčastnili na podujatí: „Farmaceuti pre farmaceutov: Dni pracovných príležitostí“, ktoré organizoval Spolok košických študentov farmácie na pôde Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. V prezentačných stánkoch farmaceutických i lekárenských spoločností zo Slovenska i Českej republiky (Dr. MAX, BENU, Zentiva, KRKA, GALVEX, NRSYS…) sa bližšie dozvedeli o chode prevádzky, možnostiach uplatnenia sa v odbore, či o ponukách práce aj popri štúdiu. Mohli sa tiež zapojiť do rôznych súťaží a vyhrať zaujímavé ceny.  V rámci interaktívnej odbornej prednášky „Bolesť chrbta – liečte príčinu, nielen symptómy – odporúčania pre lekárnika“ (Mgr. Simona Hisirová) si prakticky vyskúšali riešenie kazuistík . Vďaka prednáške „Krvný tlak – viac ako len číslo“ (Ján Ruščák)  a „Vyšetrenia v lekárňach Dr. Max Slovensko“ (PharmDr. Dominika Čitáková) sa oboznámili s  využitím odborných vyšetrení v lekárňach Dr. Max a BENU na Slovensku (vyšetrenie CRP, hladiny cukrovky, riziko cukrovky a pod.).

Deň narcisov 2024

Na našej škole sa dňa 17. apríla uskutočnila dobročinná zbierka s názvom Deň narcisov ako iniciatíva občianskeho združenia Liga proti rakovine. Jej hlavným cieľom je pomáhať onkologickým pacientom, ich rodinám a blízkym. Na Slovensku pôsobia už vyše 33 rokov.

Naši žiaci symbolicky rozdávali narcisy ako vyjadrenie spolupatričnosti ľuďom trpiacim onkologickým ochorením. Všetci sme si pripli malý kvietok za všetkých tých, ktorí bojujú s touto zákernou chorobou. K dispozícii bola aj prenosná pokladnička, do ktorej sme mohli prispieť dobrovoľným príspevkom. 24 našich žiakov-dobrovoľníkov robilo zbierku aj v nemocnici, obchodných centrách a uliciach Košíc.

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí boli akýmkoľvek spôsobom nápomocní pri realizácii tejto charitatívnej akcie. Úprimná vďaka za každú myšlienku i praktický skutok na pomoc núdznym.

Každý z nás pozná niekoho, kto trpí rakovinou.

Úsmev človeka môže byť pokladom pre tých, ktorí plačú.

Želáme nám všetkým silu rásť v dávaní sa tým druhým.

Výsledky celoslovenskej  súťaže EXPERT 2023/2024

Dňa 28. novembra 2023 sa naša škola zapojila do celoslovenskej
súťaže EXPERT.

72  študentov 1. – 4.ročníka našej školy súťažilo v 6 témach:
Do you speak English?, Od Dunaja k Tatrám, Svetobežník,
Mozgolamy,  Góly, body, sekundy, Tajomstvá prírody.

Z toho 27 naši študenti boli úspešní riešitelia.

Každý súťažiaci dostal diplom a účastnícku cenu – pero SÚŤAŽÍM S TALENTÍDOU.

  • Kto sa zaradil medzi 25 % najúspešnejších v niektorej zo súťažných tém, získal Diplom EXPERT NA TÉMU.
  • Súťažiaci, ktorý sa zaradil medzi 25 % najúspešnejších v celkovom poradí vo svojej kategórii, získal Diplom TOP EXPERTA.
  • 3% najúspešnejších súťažiacich v témach alebo v celkovom poradí dostali okrem diplomov a pera aj vecnú cenu

V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo 13392 žiakov zo 767 škôl z celého Slovenska.

V kategórii  EXPERT O12 pre 1.a 2.roč.SOŠ sa súťaže zúčastnilo 1674 študentov, v kategórii  EXPERT  O34 pre 3.a 4.ročník SOŠ súťažilo 1336 študentov.

Z našich študentov sa v dvoch témach najlepšie umiestnili a patria medzi 25% najúspešnejších súťažiacich v oboch témach a získavajú  diplom TOP EXPERT na škole:

Tobias Klinga, II.FL, celkove 167.miesto

Karin Petríková, II.FL, celkove 235.miesto

Eva Miroslava Belcáková, II.ZuA, celkove 275.miesto

Dária Puškášová, I.ZuA, celkove 328.miesto

Martin Cocuľa, II.FL, celkove 352.miesto

Ivana Raslavská, I.ZuA, celkove 393.miesto

Karolína Karoľová, IV.FL, celkove 42.miesto

Letícia Albertová, IV.ZL, celkove 91.miesto

Adela Galandová, III.FL, celkove 107.miesto

Marek Holotňák, III.FL, celkove 114.miesto

Kristína Petrušová, IV.ZL, celkove 151.miesto

Ema Horváthová, IV.ZL, celkove 176. miesto

Tomáš Saluga, III.ZL, celkove 179. miesto

Ladislav Kalfus, IV.ZL, celkove 227. miesto

Paula Horváthová, IV.FL, celkove 230. miesto

Natália Forraiová, IV.ZuA, celkove 246. miesto

Filip Šveda, IV.FL, celkove 259. miesto

Claudia Tereková, IV.OO, celkove 279. miesto

25 % najúspešnejších v celkovom poradí vo svojej kategórii získali
Diplom TOP EXPERT na danú tému.

Z našej školy medzi nich patrili:

Natália Poľašková, I.ZL, 176. miesto v kategórii Do you speak English?

Miroslava Palečková, IV.FL, 52. miesto v kategórii Mozgolamy

Jakub Pirník, IV.ZL, 72. miesto v kategórii Góly, body, sekundy

Alexandra Garančovská, IV.ZuA, 83. miesto v kategórii Tajomstvá prírody

Sandra Glücknerová, IV.ZuA, 85. miesto v kategórii Do you speak English?

Martina Angušová, IV.FL, 91. miesto v kategórii Mozgolamy

Natália Jakubčáková, IV.ZL, 93. miesto v kategórii Tajomstvá prírody

Anna Mária Bakalárová, III.FL, 97. miesto v kategórii Tajomstvá prírody

Noémi Kovalčíková, IV.ZL, 109. miesto v kategórii Tajomstvá prírody

Úspešným riešiteľom blahoželáme

Mini-veľtrh ALMA MATER 2024

„Študuj doma, Slovensko Ťa odmení“

Vo štvrtok 18. apríla 2024 v košickej Kunsthalle sa naši tretiaci – budúcoroční maturanti – zúčastnili výstavy slovenských vysokých škôl.
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pripravilo v mesiacoch február, marec a apríl unikátny projekt mini-veľtrhov vysokých škôl v každom krajskom meste v snahe prispieť k zníženiu odlivu mozgov zo Slovenska, zvýšiť povedomie o slovenských vysokých školách a taktiež predstaviť štipendijnú schému Študuj doma, Slovensko ťa odmení. Budúcoroční prváci budú môcť získať 9000 € (v niektorých prípadoch až 16 500 €).
Viac informácií o štipendiách bude postupne pribúdať na https://stipendia.portalvs.sk doma, Slovensko Ťa odmení“

Vyšetrenie krvných skupín

Žiačky z odboru zdravotnícky laborant navštívili dňa 16.4. základnú školu na Sibírskej ulici v Prešove, kde predstavili žiakom 7.a 8. ročníkov tento študijný odbor. Prezentácia odboru sa niesla v duchu krvných skupín, kde okrem zaujímavej prednášky mali žiaci možnosť dať si krvnú skupinu aj  orientačne vyšetriť z malej kvapky krvi. Zvedavosť prekonala strach z odberu a odvážlivcov bolo hneď viac ako dosť 🙂

Informácia pre uchádzačov o štúdium

Pozvánky na I. a II. termín prijímacích skúšok boli dňa 17.4.2024 odoslané poštou. Prijímacie skúšky sa uskutočnia 2.5.20246.5.2024 v priestoroch našej školy.

Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

V prípade, že ste pozvánku neobdržali, kontaktujte sekretariát školy na t. čísle: 055/622 11 89

Svetový deň Parkinsonovej choroby 11.4.2024

Svetový deň Parkinsonovej choroby určili organizácie zaoberajúce sa Parkinsonovou chorobou na 11. apríl – deň narodenia londýnskeho lekára Dr. Jamesa Parkinsona v roku 1755.
Na Slovensku žije s Parkinsonovou chorobou približne 19 000 ľudí. Postihuje zväčša pacientov po 60. roku života a jej výskyt sa zvyšuje so stúpajúcim vekom. Zriedka sa môže vyskytnúť pred štyridsiatkou, pričom zasahuje rovnako mužov i ženy. Odhaduje sa, že na svete trpí Parkinsonovou chorobou približne 6 miliónov ľudí.
Parkinsonovu chorobu spôsobuje nedostatok látky dopamín v mozgu. Jeho úlohou je prenášať vzruchy medzi nervovými bunkami, ktoré ovládajú a kontrolujú poloautomatické pohyby tela. Najznámejším príznakom Parkinsonovej choroby je nekontrolovateľný tras. Pacientov, však obmedzujú aj ďalšie prejavy, ako sú poruchy pamäti, chôdze, reči, strata čuchu, znížená mimika tváre, spomalené myslenie či problém udržať rovnováhu.
Aká je prevencia pred touto chorobou? Štúdie z posledných rokov jednoznačne hovoria o pozitívnom vplyve cvičenia a športov ako tanec, box alebo Tai Chi, ktoré trénujú viacero aspektov fyzického stavu súčasne. Jedinci, ktorí sa pravidelne venovali aspoň stredne intenzívnej fyzickej aktivite, mali až o 40 % nižšie riziko vzniku ochorenia. Pre spomalenie progresie Parkinsonovej choroby teda môžeme odporúčať vysoký príjem čerstvej zeleniny (s dôrazom na listovú zeleninu), ovocia (s dôrazom na bobuľové ovocie), celozrnných výrobkov a zdravých olejov, avšak limitovať príjem mliečnych výrobkov, červeného mäsa, sladkostí a spracovaných potravín. Vzhľadom na to, že neurodegeneratívny proces pri chorobe prebieha roky až desaťročia pred manifestáciou prvých motorických príznakov, nevieme, či existujú kritické časové okná pre vplyv stravovacích návykov na zdravie mozgu, a preto je vhodné dané odporúčania aplikovať čo najskôr.
Na konferencii v Luxembursku v roku 2005 účastníci prijali ako symbol Parkinsonovej choroby červený tulipán.

Konferencia mládeže

Dňa 27.3. 2024 sme sa študenti – Allie Taha Al-Ani (IV.ZuA), Jakub Ružička (II.ZL), Štefan Petik, Karolína Žilková, Carmen Natália Karasová (I.OO), Sára Pokorná (I.FL) zúčastnili 7.ročníka Konferencie mládeže v DKC Veritas na Dominikánskom námestí. Vypočuli sme si mnoho zaujímavých prednášok typu: Ako využívať Erazmus+ a cestovať zadarmo po celej Európe, IPčko-organizácia, ktorá poskytuje pomoc a podporu mladým ˇľuďom, Aké sú výhody aplikácie LinkedIn…
Atmosféra sa niesla v poučnom aj zábavnom štýle. Nechýbala ani hra Kahoot. Medzi jednotlivými prednáškami bolo pre nás pripravené chutné občerstvenie a káva. Sme vďační za túto skúsenosť.