Účelové cvičenie – 1.ročník

Dňa 12.9.2023 sa v rekreačnej oblasti Anička uskutočnilo Účelové cvičenie pre žiakov I. ročníkov.  S očakávaním a predpoveďou pekného počasia sme sa zišli na školskom dvore, odkiaľ sme sa spoločne presunuli na miesto konania.
Cvičenia sa zúčastnilo 98 žiakov prvého ročníka. Na pripravených stanovištiach, či už zo zdravotnej prípravy, orientácie v prírode alebo civilnej ochrany a behu na 100m, si žiaci otestovali svoje vedomosti a zručnosti. Po skončení cvičenia sa uskutočnilo vyhodnotenie a spoločný presun k štadiónu Lokomotívy, kde bol daný rozchod.