Účelové cvičenie – 1.ročník

Dňa 12.9.2023 sa v rekreačnej oblasti Anička uskutočnilo Účelové cvičenie pre žiakov I. ročníkov.  S očakávaním a predpoveďou pekného počasia sme sa zišli na školskom dvore, odkiaľ sme sa spoločne presunuli na miesto konania.
Cvičenia sa zúčastnilo 98 žiakov prvého ročníka. Na pripravených stanovištiach, či už zo zdravotnej prípravy, orientácie v prírode alebo civilnej ochrany a behu na 100m, si žiaci otestovali svoje vedomosti a zručnosti. Po skončení cvičenia sa uskutočnilo vyhodnotenie a spoločný presun k štadiónu Lokomotívy, kde bol daný rozchod.

Kožaz 2023

Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov 3. ročníka sa uskutočnil s dennou dochádzkou v dňoch 18. – 20.9.2023. Na miesto konania kurzu (a späť) sme sa každý deň presúvali pešo. Zraz a rozchod žiakov bol daný pred štadiónom Lokomotívy. Každý deň si žiaci rozširovali, upevňovali vedomosti, zručnosti a návyky z učiva ochrany života a zdravia, zvyšovali svoju telesnú zdatnosť, vytrvalosť a psychickú odolnosť.

S nadšením sa žiaci pustili aj do hľadania „kešiek“ pomocou turistického GPS. V keške ich čakala sladká odmena, ale aj úlohy. Aj napriek premenlivému počasiu to boli tri dni plné poznania, aj objavovania krás prírody.