Kožaz 2023

Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov 3. ročníka sa uskutočnil s dennou dochádzkou v dňoch 18. – 20.9.2023. Na miesto konania kurzu (a späť) sme sa každý deň presúvali pešo. Zraz a rozchod žiakov bol daný pred štadiónom Lokomotívy. Každý deň si žiaci rozširovali, upevňovali vedomosti, zručnosti a návyky z učiva ochrany života a zdravia, zvyšovali svoju telesnú zdatnosť, vytrvalosť a psychickú odolnosť.

S nadšením sa žiaci pustili aj do hľadania „kešiek“ pomocou turistického GPS. V keške ich čakala sladká odmena, ale aj úlohy. Aj napriek premenlivému počasiu to boli tri dni plné poznania, aj objavovania krás prírody.