Odborný kongres očných optikov a optometristov

V dňoch 13.-14.10.2023 sa konal už 17. ročník Odborného kongresu očných optikov a optometristov, ktorý organizovala Optická únia Slovenska v spolupráci s medzinárodným zastúpením výrobcov a distribútorov okuliarových a kontaktných šošoviek. V štyroch konferenčných sálach prebiehali prednášky na vysokej odbornej úrovni, ktorých sa zúčastnili aj študenti našej školy, keďže ako škola podporujeme odborné vzdelávanie na všetkých jeho úrovniach. Študenti študijného odboru Diplomovaný optometrista, sa tak zoznámili s najmodernejšími meracími prístrojmi, ktoré si mohli vyskúšať aj na praktických workshopoch a dozvedeli sa novinky z rôznych oblastí optometrie. Keďže práve takého moderné formy vzdelávania pozitívne vnímajú aj samotní študenti, radi by sme ich ako škola podporovali aj v budúcnosti.