Činnosť školského environmentálneho krúžku

V posledných desaťročiach zaznamenali ekológovia a ornitológovia enormný úbytok vtáčej populácie, čo môže mať fatálne následky pre naše životné prostredie. Žiaci našej školy sa preto rozhodli prispieť k ochrane vtáctva výrobou praktických prístreškov pre vtáčikov, ktoré sami vyzdobili a umiestnili nielen v areáli školy, ale aj v mnohých iných lokalitách Slovenska. Členovia školského environmentálneho krúžku sa o nich následne budú starať ako o symbol odhodlania našich žiakov chrániť a udržiavať rovnováhu ekosystémov Zeme.

Školský ples 2024

6.2.2024 sa uskutočnil školský ples v Spoločenskom pavilóne, ktorý zorganizoval Študentský parlament našej školy v spolupráci s koordinátorkami. Ples otvorili ladným krokom   tanečníci z formácie Banditi a naša žiačka Barbora s tanečným partnerom. Vo svojom vystúpení sa predstavili ukážkami viacerých  spoločenských tancov, ktorými prítomných  naladili na správnu spoločenskú atmosféru. Po tanečnom úvode sa  nám prihovorila pani riaditeľka a po prípitku sa začala nefalšovaná tanečná zábava. Počas večera svoje umenie predviedli aj tanečníčky hip-hop tanca, naše žiačky – Ivana a Isabell. Po chutnej večeri a občerstvení sa s tanečnými kolami striedal predaj tombolových lístkov. Výhry v tombole boli zaujímavé, pestré, chutné i praktické. Každý výherca sa potešil zaujímavému darčeku J. Tanečníci s tanečníčkami zaplnili parket, parketoví levi a levice nás prekvapili svojimi neopakovateľnými tanečnými kreáciami. Veríme, že sa všetci – žiaci i učitelia – výborne zabavili a do sýtosti vytancovali. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii tejto spoločenskej udalosti, ktorá spojila v zábave všetkých prítomných. Už teraz sa tešíme na budúci ročník, keďže tento ples sa stal pre našu školu tradičným podujatím.

Valentínska kvapka krvi

Milí žiaci!

Od 14.2. do  13.3.2024 prebieha v rámci celého Slovenska Valentínska kvapka krvi 2024.

Žiaci našej školy môžu v rámci tejto kampane darovať krv  na Národnej transfúznej stanici Trieda SNP 1 v Košiciach .

SLOGAN 29. KAMPANE : „BUĎME K SEBE LÁSKAVÍ, VEĎ SME +/- ROVNAKÍ“

Keďže darovanie krvi je možné len od veku 18 rokov, informácie o podmienkach darovania  boli cez Edupage odoslané žiakom tretích a štvrtých ročníkov ako aj žiakom pomaturitného kvalifikačného  štúdia  v odbore Zubný technik.

Každé dve sekundy niekto potrebuje krv !!!

Aj vaša krv môže pomôcť ľuďom, ktorí ju potrebujú!!!

Exkurzia – NTS a krvná banka

Žiaci 4. ročníka odboru zdravotnícky laborant sa dňa 08.02.2024 zúčastnili odbornej exkurzie na pracovisku Národnej transfúznej služby SR a krvnej banky v Košiciach. 

Na pracovisku NTS mali možnosť vidieť prácu zdravotníkov v Odberovom centre, ktoré sa venuje samotnému výberu darcov krvi a odberu celej krvi, trombocytov aj krvnej plazmy. 

V Spracovateľskom centre zase mohli vidieť ako prebieha spracovanie celej krvi a výroba jednotlivých druhov transfúznych liekov. 

Súčasne prechádzali aj laboratórnou časťou spracovateľského centra. Na záver exkurzie žiaci navštívili priestory krvnej banky, ktorej najdôležitejšou úlohou je predtransfúzne vyšetrenie darcu a príjemcu pred samotnou transfúziou krvi.