Činnosť školského environmentálneho krúžku

V posledných desaťročiach zaznamenali ekológovia a ornitológovia enormný úbytok vtáčej populácie, čo môže mať fatálne následky pre naše životné prostredie. Žiaci našej školy sa preto rozhodli prispieť k ochrane vtáctva výrobou praktických prístreškov pre vtáčikov, ktoré sami vyzdobili a umiestnili nielen v areáli školy, ale aj v mnohých iných lokalitách Slovenska. Členovia školského environmentálneho krúžku sa o nich následne budú starať ako o symbol odhodlania našich žiakov chrániť a udržiavať rovnováhu ekosystémov Zeme.