Exkurzia – NTS a krvná banka

Žiaci 4. ročníka odboru zdravotnícky laborant sa dňa 08.02.2024 zúčastnili odbornej exkurzie na pracovisku Národnej transfúznej služby SR a krvnej banky v Košiciach. 

Na pracovisku NTS mali možnosť vidieť prácu zdravotníkov v Odberovom centre, ktoré sa venuje samotnému výberu darcov krvi a odberu celej krvi, trombocytov aj krvnej plazmy. 

V Spracovateľskom centre zase mohli vidieť ako prebieha spracovanie celej krvi a výroba jednotlivých druhov transfúznych liekov. 

Súčasne prechádzali aj laboratórnou časťou spracovateľského centra. Na záver exkurzie žiaci navštívili priestory krvnej banky, ktorej najdôležitejšou úlohou je predtransfúzne vyšetrenie darcu a príjemcu pred samotnou transfúziou krvi.