PRO EDUCO 2023

6. – 7. decembra 2023 sme sa zúčastnili najväčšieho veľtrhu vzdelávania na východnom Slovensku – 15. ročníka Medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO 2023.
Miestom jeho konania boli opäť Kasárne Kulturpark – modernom multifunkčnom výstavnom priestore v centre Košíc.
Na podujatí sme sa predstavili ako vystavovateľ v rámci prehliadky stredných škôl.
Vybraní žiaci prevažne 3. ročníkov maturitných študijných odborov asistent výživy, farmaceutický laborant, očný optik, zdravotnícky laborant a zubný asistent a tiež študenti pomaturitného kvalifikačného štúdia odboru zubný technik a vyššieho odborného štúdia odboru diplomovaný rádiologický asistent priblížili svoj odbor záujemcom o štúdium.
Prezentácia odborov bola obohatená aj o ukážky niektorých pomôcok a materiálu z praxe.
Výstavy sa zúčastnili aj žiaci maturitných ročníkov. Pozreli si ponuky štúdia na množstve domácich i zahraničných univerzít, možnosti na štart kariéry, mohli sa zúčastniť sprievodných workshopov a prednáškach, prípadne poradenstva a testovania Centra poradenstva a prevencie na Karpatskej ulici v Košiciach.