Výstava VŠ pre stredoškolákov Košického kraja

Výstava sa konala 23. novembra 2023 v telocvični Strednej odbornej školy informačných technológií, Ostrovského 1 v Košiciach. Zúčastnili sa jej žiaci tretích ročníkov maturitných odborov. 

Košický samosprávny kraj (KSK) sa rozhodol aktívne reagovať na stupňujúci sa „odliv mozgov“ (tzv. brain drain) z východného Slovenska, preto sa rozhodol podporiť práve ponuku VŠ na území východného Slovenska a usporiadať jedinečnú výstavu pre stredoškolákov iba s účasťou VŠ KSK a PSK. 

Akcia bola realizovaná s nižším počtom vystavovateľov, ale všetci mali ambíciu podchytiť čo najviac žiakov z regiónu východného Slovenska a ukázať im možnosti a podmienky štúdia porovnateľné s podmienkami v iných častiach Slovenska či v zahraničí: 

  • Technická univerzita v Košiciach, 
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 
  • Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, 
  • Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku so sídlom v Košiciach, 
  • Prešovská univerzita v Prešove 
  • Na výstave sa budú prezentovať aj: 
  • Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) 
  • Centrum poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice 
  • EURES – Európske služby v zamestnanosti 
  • Inovačné centrum Košického kraja (ICKK)