Vianočný týždeň

Predvianočný čas bol aj na našej škole výnimočný. Školský parlament v spolupráci s učiteľmi zorganizoval tzv. Vianočný týždeň, počas ktorého si pre učiteľov a žiakov pripravil rôzne aktivity vo vianočnom štýle. Pondelok sa niesol v duchu pečenia, hudby a dobročinnosti. Počas prestávok si mohli žiaci i učitelia kúpiť chutné koláčiky s vianočnou príchuťou pripravené našimi žiakmi. Výťažok 282 eur potešil občianske združenie Maják nádeje v Košiciach.

 V stredu v rámci Vianočnej akadémie žiaci prezentovali svoje talenty v speve, modernom tanci i hraných scénkach – Vianočný Betlehem. V pripravenom vianočnom kvíze v platforme Kahoot! si žiaci mohli preveriť svoje vedomosti o tradíciách i histórii Vianoc. Bol to krásny predvianočný čas naplnený radosťou, súdržnosťou i túžobným očakávaním čarovných Vianoc.