Exkurzia – Body Worlds

Žiaci 4. ročníka z odboru zdravotnícky laborant navštívili dňa 18.1.2024 odbornú výstavu s názvom BODY WORLDS v Bratislave. Celou expozíciou ich sprevádzal študent 4. ročníka medicíny, čo bolo veľmi obohacujúce a motivujúce. Žiaci mali jedinečnú možnosť vidieť anatomickú stavbu skutočných tiel a orgánov, ich reakcie na bežné i chronické choroby, či choroby zo závislosti. Mohli si porovnať napríklad zdravé pľúca s pľúcami fajčiara alebo zdravý mozog s mozgom s Alzheimerovou chorobou, čo nenahradí asi žiaden obrázok v učebnici. Množstvo unikátnych exponátov umožnilo nahliadnuť do každej oblasti ľudského organizmu. 

Aj keď možno každý vnímal výstavu po svojom, bol tu rovnaký cieľ – získať nový pohľad a neopakovateľný zážitok.