Darujte 2% našej škole

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole,
  • skvalitnenie vybavenia školy.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako postupovať:

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€.

Stiahnite si a vyplňte   Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 2021, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.


Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3€ .

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno (názov): Združenie rodičov pri Strednej zdravotníckej škole v Košiciach
Sídlo: Moyzesova 17, 040 01 Košice
Právna forma: Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
IČO: 31265758

 Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno (názov): Združenie rodičov pri Strednej zdravotníckej škole v Košiciach
Sídlo: Moyzesova 17, 040 01 Košice
Právna forma: Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
IČO: 31265758

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme.

Stolný tenis dievčat 2023

Dňa 22.2.2023 sa v priestoroch SOŠ Železničná na Palackého ulici uskutočnilo regionálne finále v stolnom tenise dievčat.  Našu školu reprezentovali  žiačky Lucia Gavulová a Miroslava Palečková (III. FL), Sarah Soľárová (III. ZuA), Ester Kundrátová (II. ZL). V konkurencii 14 škôl sa naše žiačky umiestnili na výbornom 3. mieste.  Za bojovnosť a úspešnú reprezentáciu našej školy všetkým zúčastneným ďakujeme.

Správna voľba povolania

V dňoch 7. 2. a 8. 2. 2023 sme sa zúčastnili najrozsiahlejšej prezentácie stredných škôl pod záštitou Košického samosprávneho kraja v priestoroch telocvične Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici.

Žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl a ich rodičom sme prezentovali aj našu školu. Záujemcom o štúdium sme priblížili, aké študijné odbory naša škola ponúka, aké je uplatnenie v praxi a priblížili sme im aj vyučovanie. Na zvedavé otázky odpovedali žiaci jednotlivých odborov. Prezentácia odborov bola obohatená aj o ukážky niektorých pomôcok z praxe. Záujemcovia si mohli privoňať k čajovinám, nechať si zmerať glukózu, naučiť sa správnej technike čistenia zubov či zistiť anatomickú stavbu oka.

Okrem budúcich stredoškolákov, ich rodičov, výchovných a kariérových poradcov sa pri našom stánku pristavil aj predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka.

Popri prezentácii našej školy sme sa všeličo zaujímavé dozvedeli aj o iných školách, spoznali nových ľudí, zblížili sa so spolužiakmi z iných odborov a prežili sme spolu krásny čas.

Vianočné trhy na Moyzeske

Dňa 21.12.2022 sa naša telocvičňa a školský dvor premenili na VIANOČNÉ TRHY.

To, že vianočný čas je časom čarovným, naši žiaci zažili na vlastnej koži, pretože tieto vianočné trhy mali benefičný charakter a finančný výťažok sa rozhodli venovať občianskemu združeniu Maják nádeje.

Pár týždňov pred samotným dňom konania trhov sa žiaci vo svojich triedach dohodli a každý prispel, ako vedel – „hand made“ výrobkami z vlastnej dielne. Bolo krásne sledovať ten zápal pre dobrú vec. Každá trieda bola naozaj originálna.

Na našich trhoch si prišli na svoje všetci – za symbolickú sumu sa dalo kúpiť všeličo – od ručne robených šperkov, sviečok, mydiel, tašiek až po domáce perníčky, či vianočné oblátky. Veríme, že sa táto krásna akcia stane novou tradíciu na našej škole. S myšlienkou pomôcť tým, ktorí to v živote nemajú ľahké, sa i my sami učíme väčšej ľudskosti a solidarite, ktoré patria nielen k Vianociam. Celý výťažok – 900 € z vianočných trhov boli žiaci našej školy odovzdať priamo v OZ Maják nádeje.