Správna voľba povolania

V dňoch 7. 2. a 8. 2. 2023 sme sa zúčastnili najrozsiahlejšej prezentácie stredných škôl pod záštitou Košického samosprávneho kraja v priestoroch telocvične Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici.

Žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl a ich rodičom sme prezentovali aj našu školu. Záujemcom o štúdium sme priblížili, aké študijné odbory naša škola ponúka, aké je uplatnenie v praxi a priblížili sme im aj vyučovanie. Na zvedavé otázky odpovedali žiaci jednotlivých odborov. Prezentácia odborov bola obohatená aj o ukážky niektorých pomôcok z praxe. Záujemcovia si mohli privoňať k čajovinám, nechať si zmerať glukózu, naučiť sa správnej technike čistenia zubov či zistiť anatomickú stavbu oka.

Okrem budúcich stredoškolákov, ich rodičov, výchovných a kariérových poradcov sa pri našom stánku pristavil aj predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka.

Popri prezentácii našej školy sme sa všeličo zaujímavé dozvedeli aj o iných školách, spoznali nových ľudí, zblížili sa so spolužiakmi z iných odborov a prežili sme spolu krásny čas.