i-Bobor

60 študentov našej školy  sa zúčastnilo celoslovenskej on-line informatickej súťaže i-Bobor v dvoch kategóriách:

  1. kategória: 15 študentov, Senior – 3. a 4. ročník – 8. november 2022,
  2. kategória: 45 študentov, Junior – 1. a 2. ročník – 10. november 2022

Z toho bolo 10 úspešných riešiteľov:

Umiestnenie  Meno                                      Trieda             Body              Percentil
402.-538.        Alexandra Holubová               II. AV/OO        68                    95,38
402.-538.        Natália Sakmáryová              II. AV/OO        68                    95,38
1373.-1439.    Róbert Biskup                        II. FL                57,33               87,64
1444.-1445.    Nikola  Revajová                    II. FL               56,34               87,58
1454.-1668.    Ema     Harbaľová                  II. AV/OO        56                    85,67
1749.-1879.    Natália Gerbocová                 II. ZuA            54,66               83,86
2073.-2089.    Eliška  Suchanová                 I. ZL                 52,33               82,05
2269.-2275.    Marek  Holotňák                     II. FL              51,33               80,45
2442.-2523.    Nikola  Koščáková                 II. ZuA             50,66               78,32
 
343.-358.        Diana   Hovančáková             IV. ZLB            53,33               93,95