SOČ 2021/2022

Školské kolo SOČ

Školské kolo súťažnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnilo 3. marca 2022 v miestnosti č. 105. Do súťaže sa zapojilo spolu 8 žiakov, ktorí boli riešiteľmi 5 súťažných prác (2 práce žiakov  III.OO, 1 práca žiakov III.FL, 1 práca žiaka III.ZLA a 1 práca žiačky II.ZL). Všetky prezentované práce boli vypracované aj prezentované na vysokej úrovni.

Zoznam súťažných prác a vyhodnotenie v školskom kole:

Názov práceAutoriOdbor
1. miesto: Expozícia pesticídov a vznik neurodegeneratívnych ochorení  Samuel Výrostek (III.ZLA)  04 – Biológia
2. miesto: Suchá, zhrubnutá a praskajúca pokožkaMária Matošová (III.FL) Miroslava Mihalíková (III.FL)  06 – Zdravotníctvo a farmakológia
3. miesto: S astmou o astmeNatália Čurpeková (II.ZL)  06 – Zdravotníctvo a farmakológia
3. miesto: Farebné videnie a farbocitTamara Horňáková (III.OO) Vanesa Do Duc (III.OO)  02 – Fyzika
3.miesto: Ametmetropické okoMiriama Žáková (III.OO) Jana Chalachanová (III.OO)  02 – Fyzika

Ďakujeme všetkým riešiteľom prác SOČ za zapojenie sa do súťaže.

Víťazom školského kola srdečne blahoželáme!


Krajské kolo SOČ

Obvodné kolo SOČ sa neuskutočnilo, všetky práce priamo postúpili do krajského kola.Krajské kolo sa uskutočnilo 1. apríla 2022 online formou. Reprezentovalo nás všetkých 5 prác SOČ v troch súťažných odboroch.

V odbore 04 – Biológia získal krásne 1. miesto a postup do Celoštátneho kola:
Samuel Výrostek (III.ZLA): Expozícia pesticídov a vznik neurodegeneratívnych ochorení
Samuel uspel v silnej konkurencii spomedzi 13 prác.

V odbore 06 – Zdravotníctvo a farmakológia získali krásne 2. miesto a postup do Celoštátneho kola:
Mária Matošová (III.FL), Miroslava Mihalíková (III.FL): Suchá, zhrubnutá a praskajúca pokožka
Dievčatá uspeli v silnej konkurencii spomedzi 17 prác.

Všetkým súťažiacim v krajskom kole ďakujeme za reprezentáciu školy.

Samuelovi , Márii a Miroslave srdečne blahoželáme!


Celoštátne kolo SOČ

Celoštátne kolo SOČ sa uskutočnilo 26. – 29.apríla 2022 na SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb v Bardejove. Reprezentovali nás Samuel Výrostek z III.ZL a Mária Matošová a Miroslava Mihalíková z III.FL po úspešnom postupe z Krajského kola.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu v Celoštátnej prehliadke SOČ.