Autizmus a Downov syndróm

Pri príležitosti Dňa povedomia o autizme prebehli 13.4 a 20.4 pre žiakov 3. ročníka zaujímavé prednášky zamerané na autizmus a Downov syndróm. Pripravili si ich pre nás študentky zo spolku medikov pri UPJŠ v Košiciach. Dozvedeli sme sa mnoho nových a zaujímavých informácií, napríklad že modrá farba je farbou autizmu, ako sa správne správať k ľuďom s týmito ochoreniami, ako tieto ochorenia vznikajú a ako sa prejavujú. Obe prednášky boli podané veľmi zaujímavou a interaktívnou formou. S vysokoškoláčkami sme sa veľa rozprávali, diskutovali, pýtali sa otázky a počúvali ich príbehy z praxe, nakoľko ich mali mnoho. Uvedomili sme si, že aj s týmito ochoreniami sa dá viesť šťastný a zmysluplný život a že práve takíto ľudia si omnoho viac vážia cenu života a každého jedného dňa. O tom sme sa mohli presvedčiť na videu o 20 ročnej Miške, ktorá svojím úsmevom, cieľavedomosťou a chuťou do života potešila každého a určite sa stala inšpiráciou nie jedného človeka.