Biblická olympiáda

Každý rok sa žiaci našej školy, navštevujúci predmet náboženská výchova, zúčastňujú súťaže Biblická olympiáda. Predmetom súťaže sú vybrané knihy Starého a Nového zákona. Aj v tomto školskom roku žiaci absolvovali online triedne a školské kolá. Traja najlepší postúpili do dekanátneho (okresného) kola.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády uskutočnilo 23. 3. 2022 v online priestore prostredníctvom platformy Online Olympiády.sk. Našu školu reprezentovalo 3-členné družstvo v zložení Františka Terézia Lešková (I.FL), Anna Palenčárová (I.AV/OO)Žofia Kandaliková (I.ZL) a pod vedením Mgr. Evy Babecovej sa umiestnilo na 3. mieste. Víťazky získali diplom a ceny od Diecézneho katechetického úradu v Košiciach.

Víťazkám srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.