Pravda o Luníku IX

V rámci projektu Budujeme nádej na Luníku IX sa na pôde našej školy vo februári a marci 2023 uskutočnili pre žiakov 1. ročníka workshopy, kde mladí ľudia z Luníka IX nabrali odvahu postaviť sa pred svojich rovesníkov a priblížiť im život na tomto médiami často negatívne prezentovanom sídlisku, ktoré je ich domovom. Študenti tak mali možnosť preveriť si svoje poznatky o rómskej kultúre a Luníku IX v kvíze, oboznámili sa s fungovaním bežného dňa na tomto sídlisku a vypočuli si pútavé príbehy zo života chlapcov. Počas prezentácie panovala mimoriadne uvoľnená a príjemná atmosféra, v ktorej okrem iného prebiehala aj diskusia nielen o tom, ako sa žije na Luníku IX. Dievčatá  svojim rovesníkom porozprávali, aké plány majú do budúcna a predstavili im kapelu, v ktorej hrajú.