Mozog náš každodenný

V rámci týždňa mozgu, ktorý sa konal 13. – 19. 3. 2023, sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili odborných prednášok, besied a aktivít zameraných na získanie  informácií o mozgu a  jeho funkciách (v priestoroch Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach). Cieľom bolo hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie. Prioritou spomínanej aktivity bolo trénovanie pamäti, čo je efektívny nástroj proti mentálnej deteriorácii.