Farmaceuti pre farmaceutov

Dňa 22.3.2023 sa žiaci triedy IV.FL zúčastnili na podujatí: „Farmaceuti pre farmaceutov: Dni pracovných príležitostí“, ktoré organizoval Spolok košických študentov farmácie na pôde Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. V prezentačných stánkoch farmaceutických i lekárenských spoločností z Česka i Slovenska (Dr. MAX, BENU, Zentiva, KRKA, MED-ART, BONATE…) sa bližšie dozvedeli o chode prevádzky, možnostiach uplatnenia sa v odbore, či o ponukách práce aj popri štúdiu. Mohli sa tiež zapojiť do rôznych súťaží a vyhrať zaujímavé ceny.
Vďaka prednáške „Diagnostické merania v lekárňach“ (PharmDr. Andrea Figulová) boli bližšie informovaní o možnostiach merania glykovaného hemoglobínu, CRP, či merania protilátok na vírus COVID-19 priamo v lekárňach. Dozvedeli sa o samotnom postupe merania, vyhodnotení a interpretácii výsledkov pacientovi. Vyšetrenia sú presné, bezbolestné a zaberú minimum času, keďže trvajú menej ako 3 minúty, pričom sú schopné odhaliť i začínajúce zdravotné problémy.