Ruské slovo

Ruské slovo  je súťaž v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby v ruskom jazyku určená pre žiakov základných, stredných  a vysokých škôl. Cieľom je prehĺbiť záujem žiakov o ruský jazyk a ruskú kultúru.

Témou v poradí už 15. ročníka tejto súťaže bola Družná rodina / Дружная семья. Krajské kolo sa uskutočnilo dňa 14. januára.

Našu školu výborne reprezentovala žiačka Alexandra Jevčáková, študentka III. FL,  ktorá si vo svojej kategórii v speve jednotlivcov  vyspievala 1. miesto s postupom do celoslovenského kola. Celoslovenské finále sa uskutočnilo 5. februára 2021, kde v kategórii stredné školy súťažilo 6 súťažiacich. Alexandra svojim speváckym prejavom zaujala porotu a obhájila si prvenstvokrajského kola.

                                                                                                                   Srdečne blahoželáme !