Plánované študijné odbory na šk. rok 2022/2023

 1. Štvorročné štúdium:
  • farmaceutický laborantotvárame 1 triedu / 30 žiakov (Prijímacie skúšky pozostávajú z testu zo slovenského jazyka a literatúry a z testu z chémie)
  • očný optikotvárame 1 triedu / 20 žiakov (Prijímacie skúšky pozostávajú z testu zo slovenského jazyka a literatúry a z testu z biológie)
  • zdravotnícky laborantotvárame 1 triedu / 30 žiakov (Prijímacie skúšky pozostávajú z testu zo slovenského jazyka a literatúry a z testu z chémie)
  • zubný asistentotvárame 1 triedu / 20 žiakov (Prijímacie skúšky pozostávajú z testu zo slovenského jazyka a literatúry a z testu z biológie)
 1. Pomaturitné kvalifikačné štúdium (dvojročné):
  • zubný technik – otvárame 1 triedu (Prijímacie skúšky pozostávajú z talentových skúšok a z testu z biológie)
 2. Vyššie odborné štúdium (trojročné):
  • diplomovaný rádiologický asistent – otvárame 1 triedu (Prijímacie skúšky pozostávajú z testu z biológie a z testu z fyziky)