Kritéria pre 2-ročné a 3-ročné PKŠ a VOŠ

Kritéria pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka 2-ročného PKŠ (odbor: zubný technik) a 3-ročného VOŠ (odbor: diplomovaný rádiologický asistent) pre školský rok 2020/2021:

Prijímanie uchádzačov bude realizované administratívne v zmysle platných kritérií podľa bodov 4c) až 4f) na základe:

  • poradia určeného priemerom známok z maturitného vysvedčenia,
  • priemeru koncoročných známok z posledného ročníka maturitného štúdia,
  • priemeru polročných známok z posledného ročníka maturitného štúdia.

Upozornenie: Talentové skúšky v odbore zubný technik plánované na 24.6.2020 sú z nariadenia ministerstva zdravotníctva zrušené.

Na stiahnutie vo formáte pdf tu: Kritériá

Tlačivá Lekársky posudok splnenia zdravotných kritérií a Prehlásenie rodiča o zdravotnej spôsobilosti sú súčasťou kritérií v prílohe.

Potvrdenie od lekára na tlačive Lekárskeho posudku splnenia zdravotných kritérií bude potrebné doručiť na sekretariát školy do 31.8.2020.