Biblická olympiáda

Žiaci našej školy, navštevujúci predmet náboženská výchova, sa každý rok zúčastňujú súťaže Biblická olympiáda. Predmetom súťaže sú vybrané knihy Starého a Nového zákona. Aj v tomto školskom roku žiaci absolvovali online triedne a školské kolá. Traja najlepší postúpili do dekanátneho (okresného) kola.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády uskutočnilo  10. 03. 2021 v online priestore prostredníctvom platformy Online Olympiády.sk. Našu školu reprezentovalo 3-členné družstvo v zložení Liana Kurcinová (I. FL), Lucia Gavulová (I. FL) a Natália Čurpeková (I. ZL) a pod vedením Mgr. Evy Babecovej sa umiestnilo na 2. mieste. Víťazky získali diplom a ceny od Diecézneho katechetického úradu v Košiciach.

Víťazkám srdečne blahoželáme  a ďakujeme za reprezentáciu školy.