Príhovor predsedu Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislava Trnku

Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ, vážení učitelia, milí žiaci,

keď sme sa lúčili minulý rok pred prázdninami, prial som si, aby to bol posledný rok s pandémiou. Myslím, že som nebol jediný. A určite nie som jediný, kto si toto prianie prenáša do ďalšieho školského roka. Veď poznáte ten vtip, keď sa pýtali Joža, čo robil pred koronavírusom. Odpoveď bola: „Čo som chcel.“

 Z rozhodnutia ministerstva školstva boli aj naše stredné školy zatvorené šesť mesiacov. Je šťastím v nešťastí, že oproti vlaňajšku sme skúsenejší. Dištančné vzdelávanie nás už nezaskočilo a vieme z online vyučovania vyťažiť maximum. Bez technológií si školský rok ani nedokážeme predstaviť. Ale čo je dôležité, už druhý rok po sebe sa okrem iného učíme aj to, že spoločnými silami sa dokážeme prispôsobiť akejkoľvek situácii. Vzdelávanie z domu si vyžaduje oveľa väčšiu mieru samostatnosti a zodpovednosti učiteľov aj žiakov než prezenčná výučba v priestore školy. Uniesť ju nie je jednoduché. Preto vám ďakujem, že ste to opäť zvládli na jednotku. Že ste opäť držali všetci spolu, hoci aj na diaľku a veľkú časť roka len online.

Myslím na prvákov, ktorí nastúpili na nové školy, ale poriadne sa nestihli adaptovať. Taktiež na vás, ktorí ste počas školského roka nemohli plnohodnotne absolvovať praktické vzdelávanie. Veľmi si prajem, aby ste v nasledujúcom ročníku dostali viac šancí. Zrejme to budete mať ťažšie ako vaši predchodcovia, ktorí nemuseli dobiehať zameškané tréningy alebo prax. Ale verím vo vás a viem, že pre seba urobíte maximum. Uplynulý školský rok sa líšil ešte v čomsi. Druháci, pamätáte si, ako ste vlani unikli pred prijímačkami? Tohtoroční prváci už toľko šťastia nemali a museli sa s nimi popasovať. Naopak, maturity si odkrútili ústne len tí, ktorí nesúhlasili s administratívne určenou známkou.

Veľká vďaka patrí učiteľom a študentom, ktorí aj tento rok urobili všetko pre to, aby sme sa napriek okolnostiam posunuli dopredu. A hlavne nezabudli na ľudskosť a spolupatričnosť. Osobitne sa chcem poďakovať našim stredným zdravotníckym školám. Množstvo pedagógov aj žiakov pomáhalo v celoplošnom testovaní východniarov a neskôr i s organizáciou vo veľkokapacitných očkovacích centrách. Zdravotnícke školy neraz bezodplatne prepožičali priestory na antigénové testovanie. V období, kedy školy vyučovali dištančne, pomáhali žiaci aj pedagógovia stredných zdravotníckych škôl odľahčiť preťažený personál v zdravotníckych zariadeniach. Naši študenti takto získali nenahraditeľnú prax. To všetko aj za cenu, že prax získavajú v prostredí s vyšším rizikom nákazy vírusom COVID-19. Som na nich hrdý a rovnako aj na personál našich škôl, ktorý vypomáhal v čase krízy v zariadeniach sociálnych služieb.

Milí učitelia, milí žiaci, prajem vám veselé prázdniny. Oddýchnite si a načerpajte zážitky, na ktoré nebudete chcieť zabudnúť. Tak ako vlani, zrejme aj tento rok sa na jeseň ukáže, ako zodpovedne sme sa správali v lete. Veľmi si prajem, aby sme sa v septembri vrátili do škôl a na online vyučovanie už len spomínali. Preto, prosím, ani v lete nezabúdajte na pravidlo RRR. Ak ste si hneď pomysleli na rúško-ruky-rozostupy, tak vedľa. Mal som na mysli radosť-relax-rozvahu.

Rastislav Trnka
predseda Košického samosprávneho kraja