Diplomovaný optometrista

V nasledujúcom šk. roku 2021/2022 otvárame študijný odbor DIPLOMOVANÝ OPTOMETRISTA.

Prvý termín prijímacích skúšok sa uskutoční dňa 24. 6. 2021 (štvrtok).

Druhý termín sa uskutoční len v prípade nenaplnenia triedy v 1. termíne.

Prihlášky na štúdium sa zasielajú do 31. mája 2021.

Kritéria pre prijatie uchádzačov do I. ročníka si môžete pozrieť tu: