SOČ 2019/2020

Zoznam prác a ich autorov v školskom kole súťažnej prehliadky SOČ (2019/2020)

Názov práceAutoriTriedaKonzultant
  Ametrie korigované okuliarmi alebo kontaktnými šošovkami  Dudásová Bernadett, Volková LuciaIII.OOIng. Brečková Xénia
  Ochrana zraku pred žiarením  Gubalová Vanesa, Juščáková AlexandraIII.OOIng. Brečková Xénia
  Polymérne micely ako transportné systémy liečiv  Oslacký MarekIII.ZLDr. Shubhashis Datta, PhD.
Lipoproteíny a systém LipoPrint LDL/HDL  Oslacký Peter, Hacková LenkaII.ZLIng. Hubková Beáta, PhD.

Školské kolo SOČ

Školské kolo súťažnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti sa malo konať 10. marca 2020, ale z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 sa neuskutočnilo. Práce postúpili na základe dištančného vyhodnotenia do obvodného kola a následne priamo do krajského kola po rozhodnutí Krajskej komisie SOČ.

Do súťaže sa zapojilo spolu 7 žiakov, ktorí boli riešiteľmi 4 súťažných prác (1 práca žiaka III.ZL, 1 práca žiaka z III.ZL, 2 práce žiakov III.OO) Všetky prezentované práce boli vypracované na vysokej úrovni.

Zoznam súťažných prác v školskom kole spolu s návrhom porotcov je uvedený v prílohe č. 2.

Obvodné kolo SOČ

Obvodné kolo SOČ sa neuskutočnilo, všetky práce priamo postúpili do krajského kola.

Krajské kolo SOČ

Krajské kolo sa uskutočnilo dištančnou formou. 15. apríla 2020 dištančnou formou. Reprezentovali nás 4 vyššie spomenuté práce SOČ v dvoch súťažných odboroch. Zoznam prác je prílohe č.3.

V odbore 03 – Chémia a potravinárstvo sme získali 2. miesto a s ním postup do Celoštátneho kola, ktoré sa tento rok konalo v Košiciach:

  • Oslacký Peter (II.ZL), Hacková Lenka (II.ZL)

Lipoproteíny a systém LipoPrint LDL/HDL

Celoslovenské kolo SOČ

Celoštátne kolo súťažnej prehliadky SOŠ sa uskutočnilo 7. mája 2020 dištančnou formou. na SOŠ Automobilovej na Moldavskej ceste v Košiciach. Oslacký Peter (II.ZL) a Hacková Lenka (II.ZL) nás reprezentovali s prácou SOČ na tému Lipoproteíny a systém LipoPrint LDL/HDL.

Oslacký Peter (II.ZL) a Hacková Lenka (II.ZL) reprezentovali našu školu aj v prehliadke na Študentskej vedeckej konferencii na Prírodovedeckej fakulte v odbore Chémia v sekcii Biochémia. Žiaci svoju prácu predstavili nesúťažne spolu so súťažiacimi vysokoškolskými študentami. Žiaci nás úspešne reprezentovali a ich vystúpenie malo pozitívny ohlas, zároveň získali Certifikáty o účasti.