2. termín – 20.8.2020

Výsledky prijímacieho konania pre odbor zubný technik pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia pre školský rok 2020/2021

PoradieKód žiakaPriemer MSPriemer
vysvedčenia
Kód
  1.506571.251.40PP
  2.503511.501.64PP
  3.505291.751.64PP
  4.505542.251.91PP
  5.500112.502.10PP

Vysvetlivky:

PP – Prijatý po prijímacom konaní
NM – neprijatý pre nedostatok miesta