Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy (15. apríl 2021).

Kategória – poézia

  1. Ema Mitrová (III.FL)
  2. Silvia Krompaská (I.OO/AV), Natália Beerová (II.ZuA)
  3. Paula Horváthová (I.FL), Miriam Némethová (II.AV)

Špeciálna kategória – poézia vlastná tvorba

  1. Terézia Nazarejová (II.OO)

Kategória – próza

  1. Viktória Majerčáková (II.ZuA)
  2. Teodor Dubay – (II.ZLA)

Srdečne blahoželáme, boli ste vynikajúci !

Do regionálneho kola postupujú: Ema Mitrová (poézia) a Viktória Majerčáková (próza)