Prednášky SEEDs

Lektori neziskovej organizácie SEEDS opäť rozsievali na našej škole zážitkovou formou semienka zvedavosti a zodpovednosti za svoju komunitu, svoju  krajinu a našu planétu.  Žiakom III. FL Eva Planovská  a Peter Rea ponúkli možnosť otvorene vyjadrovať svoj názor na dianie okolo nás v interaktívnom workshope Sloboda a demokracia. Vysvetľovali žiakom, že budovanie a posilňovanie demokracie je neustály proces. Demokracia je aj o slobodnom vyjadrovaní sa a zaujímaní postojov k vážnym témam s kritickým pohľadom na ne, ktorému sa treba neustále učiť.  

Žijeme vo svete množstva informácií a dezinformácií. Ľudia nevedia, čo je a čo nie je pravda. V rozhovoroch nepoužívajú argumenty, nerozumejú si, hádajú sa, pretože nevedia spolu správne debatovať. A práve o tom bola interaktívna prednáška s názvom Ako správne debatovať alebo úvod do kritického myslenia, na ktorej si žiaci II. FL a II. ZL pod vedením Ivana Vanáka mohli vyskúšať pozerať sa na tú istú vec z rôznych uhlov pohľadu, spraviť „poriadok v hlave“, argumentovať, debatovať.

Každý mladý človek pozná a využíva sociálne siete. Poznáme však aj všetky nebezpečenstvá, ktoré nám pri tom hrozia? Vieme sa im brániť? Prezentácia  Riziká sociálnych sietí ukázala žiakom II. Fl a II.ZL svet sociálnych sietí trochu inak.

Všetky workshopy priniesli žiakom skvelú skúsenosť, umožnili im získať nové informácie a zapojiť sa do zaujímavých aktivít.

Deň úsmevu

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou na Slovensku pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti, pomoci ohrozeným rodinám a pomoci obetiam trestných činov.

Verejná zbierka „Deň úsmevu 2024“  sa konala od 13. júna 2023 do 26. júna 2024 na území Slovenskej republiky.

Je dobrou tradíciu, že sa aj naša škola každoročne aktívne zapája do tejto zbierky. V tomto školskom roku bola príležitosť vyzbierať peniaze pre Úsmev ako dar:
1. formou zbierok žiakov jednotlivých tried aj učiteľov a poskytnúť ich tejto organizácii
2. formou zbierok dobrovoľníkov z našej školy v uliciach nášho mesta

Žiaci jednotlivých tried prispeli do tejto zbierky sumou podľa možností každého žiaka. Počas veľkej prestávky prebiehala zbierka aj na medziposchodí školy.

20 dobrovoľníkov vykonalo zbierku aj v uliciach Košíc. Nazbierali  peknú sumu peňazí a veríme, že pomôže tým, ktorí to najviac potrebujú. Chceli by sme sa im všetkým poďakovať za ich čas, nasadenie a ochotu.


Je veľa podôb pomoci, ktorá je potrebná. Na dávaní je krásne to, že na chvíľu zabudnete na seba a myslíte na druhých.

More aj oceán sú veľké, ale aj more aj oceán sa skladá z kvapiek vody, ktoré sa nakoniec stanú silným prúdom. Sami by neznamenali nič, len spolu dokážeme vytvoriť niečo pekné.

Ďakujeme, že pomáhate tým, ktorí to najviac potrebujú.