Deň úsmevu

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou na Slovensku pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti, pomoci ohrozeným rodinám a pomoci obetiam trestných činov.

Verejná zbierka „Deň úsmevu 2024“  sa konala od 13. júna 2023 do 26. júna 2024 na území Slovenskej republiky.

Je dobrou tradíciu, že sa aj naša škola každoročne aktívne zapája do tejto zbierky. V tomto školskom roku bola príležitosť vyzbierať peniaze pre Úsmev ako dar:
1. formou zbierok žiakov jednotlivých tried aj učiteľov a poskytnúť ich tejto organizácii
2. formou zbierok dobrovoľníkov z našej školy v uliciach nášho mesta

Žiaci jednotlivých tried prispeli do tejto zbierky sumou podľa možností každého žiaka. Počas veľkej prestávky prebiehala zbierka aj na medziposchodí školy.

20 dobrovoľníkov vykonalo zbierku aj v uliciach Košíc. Nazbierali  peknú sumu peňazí a veríme, že pomôže tým, ktorí to najviac potrebujú. Chceli by sme sa im všetkým poďakovať za ich čas, nasadenie a ochotu.


Je veľa podôb pomoci, ktorá je potrebná. Na dávaní je krásne to, že na chvíľu zabudnete na seba a myslíte na druhých.

More aj oceán sú veľké, ale aj more aj oceán sa skladá z kvapiek vody, ktoré sa nakoniec stanú silným prúdom. Sami by neznamenali nič, len spolu dokážeme vytvoriť niečo pekné.

Ďakujeme, že pomáhate tým, ktorí to najviac potrebujú.