Prednášky SEEDs

Lektori neziskovej organizácie SEEDS opäť rozsievali na našej škole zážitkovou formou semienka zvedavosti a zodpovednosti za svoju komunitu, svoju  krajinu a našu planétu.  Žiakom III. FL Eva Planovská  a Peter Rea ponúkli možnosť otvorene vyjadrovať svoj názor na dianie okolo nás v interaktívnom workshope Sloboda a demokracia. Vysvetľovali žiakom, že budovanie a posilňovanie demokracie je neustály proces. Demokracia je aj o slobodnom vyjadrovaní sa a zaujímaní postojov k vážnym témam s kritickým pohľadom na ne, ktorému sa treba neustále učiť.  

Žijeme vo svete množstva informácií a dezinformácií. Ľudia nevedia, čo je a čo nie je pravda. V rozhovoroch nepoužívajú argumenty, nerozumejú si, hádajú sa, pretože nevedia spolu správne debatovať. A práve o tom bola interaktívna prednáška s názvom Ako správne debatovať alebo úvod do kritického myslenia, na ktorej si žiaci II. FL a II. ZL pod vedením Ivana Vanáka mohli vyskúšať pozerať sa na tú istú vec z rôznych uhlov pohľadu, spraviť „poriadok v hlave“, argumentovať, debatovať.

Každý mladý človek pozná a využíva sociálne siete. Poznáme však aj všetky nebezpečenstvá, ktoré nám pri tom hrozia? Vieme sa im brániť? Prezentácia  Riziká sociálnych sietí ukázala žiakom II. Fl a II.ZL svet sociálnych sietí trochu inak.

Všetky workshopy priniesli žiakom skvelú skúsenosť, umožnili im získať nové informácie a zapojiť sa do zaujímavých aktivít.