Rozlúčka s maturantmi

A je to tu – piatok 17. máj 2024  – posledný školský deň maturantov! Slávnostné šaty, obleky, slávnostná atmosféra v triede, zmiešané pocity, nesmelé úsmevy, pevné objatia, slzičky,  kvety, drobné darčeky, … To všetko charakterizovalo deň, na ktorý sme čakali celé štyri roky. Vypočuť si posledné pokyny a inštrukcie k maturitnej skúške vyvolalo v mnohých  nás pocit smútku, žiaľu a  uvedomenia si, že už neuvidíme každý deň našich spolužiakov, ba dokonca ani našich učiteľov, na ktorých sme si zvykli a prirástli nám k srdcu.

Na jednej strane sa tešíme na niečo nové a uvedomujeme si, že pekné chvíle ostali za nami. Na druhej strane je tu  pocit strachu z kroku do neznáma. Čo nás čaká? Aká bude naša budúcnosť? Zmaturujeme? Práca alebo vysoká škola? Kam nás osud zaveje?

Zmiešané pocity… Určite ste to už zažili. To je to, čo sme zažívali na školskom dvore pri rozlúčke so školou. Premýšľali sme o všetkom, čo sme prežili, čo sme považovali za samozrejmosť, aj o tom,  čo bude. V myšlienkach sa nám premietal film od prvého prekročenia prahu našej školy v septembri 2020 až po dnešný deň – 17. máj 2024. Ale všetko sa raz musí skončiť, aby uvoľnilo miesto niečomu novému.

Vďaka ti, Moyzeska, za všetko to, čím si nás pripravila do veľkého sveta. Veľké ďakujem posielame všetkým, ktorí pri nás dennodenne stáli a podporovali nás. Teraz nám už len držte prsty, aby sme sa stali úspešnými absolventmi. Čaká nás posledné zvonenie…

Také sú pocity odchádzajúcich maturantov, s ktorými sa na školskom dvore rozlúčili žiaci mladších ročníkov, učitelia i ostatní zamestnanci školy. Ešte pred definitívnym odchodom z budovy školy boli najaktívnejší žiaci jednotlivých tried za svoje úspechy v rôznych oblastiach ocenení, vypočuli si povzbudivé slová od pani riaditeľky, mladších spolužiakov a nastalo posledné zvonenie a vstup do „veľkého“ sveta.