XV. regionálny odborný deň medicínsko-technických pracovníkov

Dňa 21.5.2024 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili na XV. regionálnom odbornom dni medicínsko-technických pracovníkov v Košiciach. Je to celodenný seminár pre zdravotníckych pracovníkov SK MTP, ktorý organizuje Regionálna komora MTP Košice každoročne.

Na tomto odbornom dni Kristián Bátor za odbor zdravotnícky laborant, Michaela Nagyová za odbor farmaceutický laborant, Veronika Pavelová a Laura Jakabová za odbor zubný asistent reprezentovali našu školu so svojimi prednáškami, ktoré boli súčasťou aj Stredoškolskej odbornej činnosti.

Taktiež mali možnosť vypočuť si zaujímavé prednášky na rôzne odborné témy, ktoré obohatili a rozšírili ich vedomosti. Za ich aktívnu účasť boli odmenení malou pozornosťou.

Samozrejme, nechýbalo ani chutné občerstvenie či obed. Počas prestávok mali možnosť prejsť si stánky rôznych farmaceutických firiem, ktoré reprezentovali a ponúkali svoje produkty.

Vzťahy a hodnoty

Dňa 6. 6. – 7. 6. 2024 sa uskutočnili na našej škole prednášky pre žiakov 1. ročníka na tému Vzťahy a hodnoty, ktoré sú už tradíciou. Prednášajúci Mgr. Pavol Hudák, je známy svojimi prednáškami po celom Slovensku a pútavou aj ilustrovanou formou  priblížil žiakom tému z mnohých aspektov. Prednášku vhodne oživil humornými slovnými vsuvkami. V závere mali študenti možnosť klásť otázky, na ktoré dostali fundované odpovede. Tešíme sa na spoluprácu s lektorom aj  v budúcnosti.