Exkurzia – Košická Záchranka

V dňoch 23.5. a 7.6. sa žiaci II.ZL a II.ZuA zúčastnili  na exkurzii  na Košickej Záchranke. Privítala nás pani záchranárka Bc. Eva Vargová, ktorá  nás voviedla do „sveta záchranárov“.

Vysvetlila nám celý systém fungovania záchrannej služby od prijatia pokynu na výjazd sanitky Krajským operačným strediskom- 155  až po ukončenie výjazdu a záverečné hlásenie o ňom. Po prijatí pokynu na výjazd je povinná sanitka opustiť záchrannú stanicu do 2 minút, ale nie je definovaný čas, dokedy má prísť na miesto určenia. V optimálnom prípade je to 15 minút. Objasnila nám potrebu, aby aj laici vedeli poskytovať prvú pomoc, nakoľko v boji o život ide o každú minútu a neokysličenie mozgu v trvaní  3 až 5 minút znamená jeho nezvratné poškodenie.

Pani záchranárka nám ukázala sanitku pripravenú na výjazd, predviedla nám kompletné vybavenie sanitky. Do sanitky sme mohli vstúpiť a vidieť jednotlivé prístroje napr. EKG, dýchací prístroj, odsávací prístroj. Videli sme fixačné pomôcky, vaky na fixáciu pacientov, ampulky s liekmi, obväzy, striekačky aj vybavenie záchranárskych vakov. Predviedla nám aj úplne novú sanitku, ktorá ešte len čaká na svoj prvý výjazd a má podstatné vylepšenia. V závere exkurzie nám porozprávala zaujímavosti, ktoré sa týkajú práce záchranárov.

Patrí jej veľké ďakujem.

English Days

V dňoch od 21.5.2024 do 23.5.2024, v čase praktických maturitných skúšok, žiaci prvých a tretích ročníkov sa zúčastnili akcie English Days. V utorok a vo štvrtok žiaci tretích ročníkov navštívili historické centrum Košíc, kde sprevádzali svojich spolužiakov v anglickom jazyku. Žiaci prvých ročníkov sa v stredu stretli v priestoroch školského internátu na Považskej ulici, kde mohli predstaviť svoje herecké zručnosti. Podľa vyžrebovaného žánru pripravili scénky z rôznych filmov. Za skvelé herecké výkony dostali aj ozajstné herecké odmeny.