Účelové cvičenie žiakov II. ročníka

Dňa 4.6. 2024 sa uskutočnilo  štvrté účelové cvičenie  pre žiakov 2. ročníka. Cieľom cvičenia bolo upevniť a rozšíriť vedomosti z učiva ochrana  života a zdravia. Obsah tvorili vhodne zostavené celky v nasledujúcich blokoch: zdravotnícka príprava, riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, pohyb a pobyt v prírode, požiarna ochrana. Zmena oproti plánu z dôvodu nepriaznivého počasia bola v mieste konania účelového cvičenia. Veľmi nepriaznivé počasie nám prekazilo prechádzku na Horný Bankov  a tak sme sa presunuli do budovy SZŠ na Moyzesovej ul.  Tam žiaci absolvovali praktický výcvik na stanovištiach v triedach a telocvični. V rámci požiarnej výchovy p. Štefan Nevelös – požiarny technik urobil pre žiakov zaujímavú prednášku s možnosťou vyskúšať si používanie hasiaceho prístroja.   Určené úlohy a ciele boli splnené.

Majáles v Hawai štýle

Niekedy nemusíme cestovať ďaleko, aby sme si vychutnali hawajské slnečné popoludnie.

Tento  veselý zážitok pre nás do tretice pripravili študenti zo ŠP na školskom dvore dňa 16.mája 2024. Žiaci sa spoločne s učiteľmi zabávali v rytme disco hitov DJ – p.prof.Matta. V altánku bolo pripravené svieže ovocné a sladko-slané občerstvenie. Veríme, že sa všetci výborne zabavili a budú v dobrom spomínať na nezabudnuteľný hawajský zážitok.