Prezentácia školy na ZŠ Kežmarská 28 v Košiciach

29. mája 2024 vybraní žiaci 3. ročníka odborov asistent výživy a zdravotnícky laborant navštívili počas 1. vyučovacej hodiny Základnú školu Kežmarská 28 v Košiciach, kde v rámci kariérového poradenstva a „Hodiny povolaní“ predstavili žiakom 8. ročníka jednotlivé študijné odbory našej školy, predovšetkým odbor AV a ZL. 
Z malej kvapky krvi mali žiaci možnosť dať si orientačne vyšetriť krvnú skupinu žiakmi odboru ZL. Každý by mal poznať svoju krvnú skupinu a keďže mnohí ôsmaci svoju krvnú skupinu nepoznali, túto možnosť radi využili.

V. ročník konferencie „Deň ošetrovateľstva a rehabilitácie“

23. mája 2024 sa v spoločenskej miestnosti Kultúrno – spoločenského centra Južan na Smetanovej 4 v Košiciach konal V. ročník konferencie „Deň ošetrovateľstva a rehabilitácie“. Konferenciu organizovala Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40 v Košiciach v spolupráci s Regionálnou komorou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Košice II na čele s jej prezidentskou Mgr. Ivetou Fabianovou. Garantom podujatia bola riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, Kukučínova 40 – PhDr. Anna Hencovská, MBA.
Na podujatí sa zúčastnili námestníčky, vedúce sestry úsekov ošetrovateľstva a vedúce fyzioterapeutky z rôznych zdravotníckych zariadení, žiaci vyššieho odborného štúdia v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný fyzioterapeut, z ktorých deväť malo možnosť prezentovať svoje absolventské práce. Odborné prednášky odprezentovali aj dve sestry z praxe a absolventka študijného odboru podológia. Vystúpili tam so svojimi príspevkami aj dvaja žiaci zo stredných zdravotníckych škôl v Michalovciach a Rožňave. Z našej školy na podujatí vystúpila žiačka 3. ročníka odboru asistent výživy KAROLÍNA KOREČKOVÁ s príspevkom na tému „Výživa športovcov v dorasteneckom veku“. 
Ďakujeme za pozvanie a za možnosť zúčastniť sa prednášok na zaujímavé témy z oblastí zdravotníctva. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.