Vzťahy a hodnoty

Dňa 6. 6. – 7. 6. 2024 sa uskutočnili na našej škole prednášky pre žiakov 1. ročníka na tému Vzťahy a hodnoty, ktoré sú už tradíciou. Prednášajúci Mgr. Pavol Hudák, je známy svojimi prednáškami po celom Slovensku a pútavou aj ilustrovanou formou  priblížil žiakom tému z mnohých aspektov. Prednášku vhodne oživil humornými slovnými vsuvkami. V závere mali študenti možnosť klásť otázky, na ktoré dostali fundované odpovede. Tešíme sa na spoluprácu s lektorom aj  v budúcnosti.