DILATECH 2022

Dni laboratórnych technológií7. 11.  – 11. 11. 2022

Zapojenosť študijných odborov:

študijný odbor asistent výživy

  • Meranie na bioimpedačnom analyzátore ľudského tela – analýza výsledkov (PaedDr. Mária Vasiliková)
  • Výživová hodnota potravín – Ako správne čítať informácie na obaloch potravín (PaedDr. Jana Hribová)

študijný odbor farmaceutický laborant

Mgr. Gajdošová, Mgr. Dziurová, PharmDr. Schönová

  • Svet pod mikroskopom
  • Zahraj sa na lekárnika (príprava roztokov, mastí, čapíkov vo farmaceutickom laboratóriu)

študijný odbor očný optik

Ing. Martin Brečko, Ing. Antónia Jakubíková

  • Pascal – 3D zážitkové meranie zraku
  • Testovanie zraku prístrojom VISIOTEST

študijný odbor zdravotnícky laborant

RNDr. Viktória Stupáková, PhD., Mgr. Lucia Slivkárová, Mgr. Jaroslava Borovská

  • Katióny vo farbách
  • Kyslosť a zásaditosť roztokov. Základné laboratórne metódy

študijný odbor zubný asistent

  • Príprava alginatového a silikonového odtlačku (Mgr. Mária Šoltésová)

študijný odbor zubný technik

  • Zhotovovanie zubných protéz (Mgr. Alena Kužmová)

Zúčastnené školy:

ZŠ  Užhorodská 39, Košice

ZŠ Park Angelinum 8, Košice

ZŠ Moldava nad Bodvou

ZŠ Kežmarska 28, Košice

ZŠ Bernolákova 16, Košice

ZŠ Nám. L. Novomeského 2 Košice

ZŠ Dneperská 1, Košice

ZŠ Družstevná pri Hornáde

ZŠ Gemerská 2, Košice

EGJAK

SZŠ DIDACTICUS

Celkovo sa aktivít zúčastnilo 405 žiakov, ktorí absolvovali aktivity v rozsahu aspoň jednej vyučovacej hodiny.

Fotogaléria: https://moyzeska.sk/index.php/dni-laboratornych-technologii-dilatech-2022/