Dištančné vzdelávanie

Podľa rozhodnutia ministra školstva sa od 12.10.2020 prerušuje vyučovanie a žiaci nastupujú na dištančné vzdelávanie do odvolania. Prerušenie vyučovania sa týka všetkých tried (aj I.ZT, I.DRA a III.DRA). Ďaľšie pokyny vám budú zaslané prostredníctvom EduPage.