Dištančné vzdelávanie

Podľa rozhodnutia ministra školstva sa od 12.10.2020 prerušuje vyučovanie a žiaci nastupujú na dištančné vzdelávanie do odvolania. Prerušenie vyučovania sa týka všetkých tried (aj I.ZT, I.DRA a III.DRA). Ďaľšie pokyny vám budú zaslané prostredníctvom EduPage.

Aktualizované informácie a usmernenia v súvislosti s pandémiou Covid-19

Vážení rodičia, milí žiaci,
v prílohách nájdete aktualizované informácie a usmernenia v súvislosti s pandémiou Covid-19.

Poznámka: Žiaci 1.ročníkov (I.AV/OO, I.FL, I.ZuA, I.ZL, I.ZT, I.DRA) dostanú úvodné inštrukcie na školskom dvore, následne sa v sprievode svojich triednych učiteľov presunú do tried podľa rozpisu. Žiaci ostatných tried sa dostavia priamo do učební podľa rozpisu.

Pokyny pred nástupom do školy počas pandémie Covid-19

Vážení rodičia, milí žiaci,
tento školský rok bude plný nariadení a obmedzení, preto Vás chceme požiadať o spoluprácu. V prílohách nájdete prvé pokyny pred nástupom do školy.

Vstup do školy bude podmienený odovzdaním dotazníka a vyhlásení.