Simulované študentské voľby

Simulované ŠTUDENTSKÉ VOĽBY– 6. 2. 2020

Dňa 6. februára sa naša škola zapojila do projektu: Simulované ŠTUDENTSKÉ VOĽBY do Národnej rady Slovenskej republiky 2020, ktorý na celom Slovensku organizoval tím aktívnych študentov z celého Slovenska pod záštitou Rady mládeže Bratislavského kraja. Študentské voľby odrážajú reálne voľby a vychádzajú zo skutočných kandidatúr, volebných a informačných kampaní. Na škole organizovala voľby ŽŠR pod vedením predsedníčky Barbory Ondíkovej. Pedagogickým garantom bola Mgr. Eva Göblová. Organizátori zabezpečili propagáciu prostredníctvom nástenky a oznámení v škole. Žiaci sa oboznámili s cieľom a priebehom Študentských volieb na hodinách občianskej náuky. Cieľom Študentských volieb je rozvíjať u žiakov schopnosti, kompetencie, hodnoty a postoje potrebné pre život v demokratickej spoločnosti. Projekt ponúka otvorenú príležitosť na rozvoj výkonových štandardov predmetu občianska náuka ako porozumenie mechanizmov zastupiteľskej demokracie, záujem zapojiť sa do občianskeho života, uvedomenie si práv a povinností občana SR a ďalších. Volieb sa zúčastnilo 163 žiakov. Svojimi hlasmi by žiaci školy do parlamentu posunuli tieto politické subjekty:

Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia (31,25%)
OĽANO, NOVA, KÚ, ZMENA ZDOLA (22,50%)
SME RODINA (18,13%)
SMER- sociálna demokracia (5,63%)

[Best_Wordpress_Gallery id=“49″ gal_title=“Simulované študentské voľby“]