Školenia

„Sme v projekte“ – prvé školenie v Seredi

Vybraní 6 žiaci našej školy spolu s dvoma koordinátorkami sa v dňoch 29.5. – 1.6. 2011 zúčastnili trojdňového školenia mladých lídrov, ktoré sa uskutočnilo na Obchodnej akadémii v Seredi. Stretla sa tu štvorica škôl, ktoré sa dodatočne pridali do projektu CC, a to Gymnázium Park mládeže z Košíc, Gymnázium J. Lettricha z Martina, Stredná priemyselná škola stavebná z Hurbanova a Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17 z Košíc.
Počas projektu boli žiaci náhodne zaradení do skupín, v ktorých pracovali a získavali zručnosti a schopnosti tímovej práce i súdržnosti. Hlavnými prvkami, s ktorými sa naši študenti oboznámili, boli inklúzia, medzinárodný rozmer vo vzdelávaní a podpora študentov pri preberaní zodpovednosti za svoju školu aj komunitu.
Mladí lídri aj ich koordinátori absolvovali tréning, kde získali nové poznatky o vedení komunitných projektov a všeobecné projektové zručnosti. Počas stretnutia lektori (RNDr. Ľubica Bošanská a Mgr. Peter Dráľ, M.A.) pripravovali pre budúcich mladých lídrov úlohy pre lepšie pochopenie projektu. Na záver stretnutia si žiaci každej školy vytvorili „akčný plán“ projektu, ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu ich školy a ktorý po návrate zo školenia začali realizovať a každý z účastníkov získal certifikát.
Pár dni po návrate zo Serede (14.6.2011) sa konalo stretnutie košických škôl, kde sa mladí lídri učili pracovať s portálom projektu eTwinning.

Celoslovenské pracovné stretnutie v Bratislave

Celoslovenské pracovné stretnutie účastníkov projektu Connecting Classrooms, sa uskutočnilo v dňoch 19. – 20. septembra 2011 v Bratislave v priestoroch Metodicko-pedagogického centra.
Z každej zo zapojených škôl sa ho zúčastnili 2 koordinátori a 2 mladí lídri.
Program bol z veľkej časti venovaný oboznámeniu sa s Indexom pre inklúziu (http://www.eenet.org.uk/resources/docs/IndexEnglish.pdf) a praktickými ukážkami, ako sa s ním pracuje a v akých oblastiach môže školám pomôcť v procese ich inklúzneho rozvoja.
Zároveň si účastníci spomedzi seba vyberali zástupcov na medzinárodné stretnutie Connecting Classrooms, ktoré sa uskutočnilo začiatkom novembra vo Veľkej Británii s partnerskými krajinami Slovenska. Zúčastnili sa ho dvaja koordinátori a dvaja študenti za každý strapec.

„Nové posily“

12. – 13. 12. 2011 sa konalo nové školenie pre ďalších mladých lídrov, aby školy získali posilu pri tvorbe spoločných projektov – z našej školy sa ho zúčastnili 5 noví mladí lídri. Absolvovali tréning, v ktorom nadobúdali zručnosti potrebné pre realizáciu rozličných aktivít pre školu, komunitu školy, pre strapec a neskôr i na medzinárodnej úrovni. Ich úspešné absolvovanie školenia bolo potvrdené záverečným rozdávaním certifikátov.