Healthy life

15. júna 2012 zorganizovali mladé líderky z I. FLA projekt „Healthy life“ (Prváci prvákom) v spolupráci so ZŠ Považská 12 pod záštitou British Council. Cieľom tejto aktivity bolo naučiť žiakov ZŠ hravou formou ako sa správne starať o svoje zdravie a ukázať základy prvej pomoci. Prácou v skupinkách sa žiaci učili spolupracovať a rešpektovať názory iných. Na ZŠ strávili dievčatá 4 vyučovacie hodiny, na ktorých vystriedali témy ako zdravie, prvá pomoc, tvorba herbáru… Žiaci prvého ročníka ZŠ si mnoho aktivít vyskúšali „na vlastnej koži“ a ich spokojné, natešené tváre svedčia o tom, že ich to zaujalo. Lúčenie bolo aj pre mladé líderky úsmevné a prekvapivé – objatia, darčeky a pozvánky na opakovanie projektu.